Održana 45. sednica Opštinskog veća

Nakon usvajanja zapisnika sa 43. i 44. sednice, Opštinsko veće je na današnjoj sednici utvrdilo predloge Odluka o: izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Kula za 2020. godinu, angažovanju eksterne revizije konsolidovanog završnog budžeta opštine Kula za 2019. Godinu. Osim predloga Odluka, Veće je utvrdilo i predloge Rešenja o davanju saglasnosti: na izmene Programa poslovanja za 2020. godinu: JKP „Komunalac“ Kula, JKP „Vodovod” Crvenka, JKP „Radnik“ Sivac i JKP „Ruskom“ Ruski Krstur, na Program poslovanja za 2020. godinu JKP „Prečistač Vrbas – Kula“ Vrbas i Rešenja o davanju saglasnosti na poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Vrbas i Kula JKP „Prečistač Vrbas- Kula“ Vrbas za 2020. godinu. Takođe, Opštinsko veće je utvrdilo predlog Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Kula za 2020 – 2021. godinu, a usvojen je i izveštaj o radu udruženja za pomoć MNRO opštine Kula “Plava ptica” za 2019. godinu. Svi predlozi Odluka i Rešenja, kao i LAP za mlade su upućeni Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.