Održana 59. sednica Opštinskog veća

Na 59. sednici Opštinskog veća opštine Odžaci koja je održana danas, usvojeni su Program korišćenja sredstava za finansiranje i unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima u 2019. godini na teritoriji opštine Odžaci i Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku JKP “Usluga” Odžaci na početne cene zakupa za pijačne tezge i pijačne kocke na gradskoj pijaci u Odžacima za 2019. godinu.

Na istoj sednici razmatrano je više akata i upućeno Skupštini opštine Odžaci na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.

Navedena akta su Zaključak o utvrđivanju Nacrta Statuta opštine Odžaci i upućivanje na javnu raspravu, Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Odžaci, Program poslovanja JKP “Usluga” Odžaci za 2019. godinu, Program poslovanja JKP “Brestkom” Bački Brestovac za 2019. godinu i Plan i program rada Turističke organizacije opštine Odžaci za 2019. godinu.

Izvor: Radio Odžaci