Održana 79. sednica Opštinskog veća opštine Odžaci

79.sednica Opštinskog veća opštine Odžaci održana je danas, u sali Opštinskog veća opštine Odžaci sa početkom u 07,30 časova. Sednicom je predsedavala mr Latinka Vasiljković. Na sednici su doneta sledeća akta:

Odluka o organizaciji mrtvozorske službe na teritoriji opštine Odžaci, kojom se uređuje organizacija i rad mrtvozorske službe na teritoriji opštine,

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Odžaci,

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje troškova prevoza kulturno umetničkih društava i ostalih udruženja u oblasti kulture, za KUD „Branislav Nušić“ iz Lalića, za promovisanje i predstavljanje kulture i opštine u Svrljigu i Požarevcu,

Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP „Usluga“ Odžaci,

Zaključak o otpisu potraživanja preduzeću „DES“ iz Novog Sada ,

Zaključak o postupku raspodele drva za ogrev licima – porodicama u stanju socijalne potrebe,

Zaključak o sufinansiranju manifestacija i jubileja, za manifestaciju  “Traktorijada 2019“ u Bačkom Gračacu i za organizaciju otkrivanja postavljenog spomen obeležja Mesnom udruženju saveza boraca i potomaka.

 Usvojen je i Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Odžaci za period od 01.01. – 30.06.2019.godine koji će biti dostavljen Skupštini opštine na uvid.

 Na sednici Opštinskog veća razmatrani su i:

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci sa Zakonom o javnim preduzećima kao i

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Brestkom“ Bački Brestovac sa Zakonom o javnim preduzećima,

koje su nakon razmatranja upućeni Skupštini opštine na razmatranje i donošenje.