Održana 83. sednica Opštinskog veća

Sednicu je otvorio predsednik opštine Kula,  Velibor Milojičić, i predložio na usvajanje zapisnik prethodne,  82. sednice Opštinskog veća.  Konstatovano je da je predlog jednoglasno usvojen.

Sledeća tačka dnevnog reda bilo je davanje saglasnosti PU „Bambi“ Kula za izradu i donošenje Godišnjeg plana rada za školsku 2018/2019. godinu. Potvrđeno je da je ova predškolska ustanova dobila saglasnost za tri nova radna mesta visoke stručne spreme, na neodređeno radno vreme, od strane Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje. Međutim, kako  bi sva deca sa teritorije opštine Kula, koja potražuju boravak u PU „ Bambi“ bila primljena, neophodno je u narednom periodu zaposliti još dva vaspitača. Za sada, 13. dece iz Ruskog Krstura i 21.iz Crvenke su na listi čekanja za upis.  Važno je naglasiti da ograničavajući faktor  nije u smeštajnim kapacitetima, niti u budžetu,  već kod priznavanja broja zaposlenih  koji je propisan  Zakonom  o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. Ukoliko dođe do ukidanja odluke koja određuje maksimalan broj zaposlenih, od 01. januara naredne godine, bilo bi moguće otvoriti nova radna mesta i upisati svu decu u PU „Bambi“ .

Treća tačka dnevnog reda odnosila se na zahtev Doma Zdravlja Kula za dodelu sredstava iz Tekuće budžetske rezerve u visini od 3.213.000,00 dinara za izmirenje dugovanja za lekove prema veledrogeriji Panonija Farm d.o.o Sombor. Budući da Dom Zdravlja Kula nije iskoristio iznos odobrenih sredstva za nabavku vozila sanitetskog transporta u visini od 3.000.000,00 dinara od 23. 05. 2018.godine, a pošto je u međuvremenu dobio novo vozilo od Pokrajine, stekli su se uslovi za odobravanje traženih sredstava.

Takođe, odobrena su sredstva osnovnoj školi „20. Oktobar“ iz Sivca u visini od 150.000,00 dinara na ime isplate solidarne pomoći zaposlenim radnicima, za bolovanja duže od tri meseca u kontinuitetu.

Izvor: kula.rs