Održana 89. sednica Opštinskog veća opštine Odžaci

  • 89. sednica Opštinskog veća opštine Odžaci održana je u sredu, 20.11.2019. godine u sali Opštinskog veća sa početkom u 08,00 časova.
    Sednicom je predsedavao zamenik predsednika Opštinskog veća opštine Odžaci Miroslav Kondić, a na sednici su doneta sledeća akta:
  • Odluka o davanju na korišćenje pokretne stvari u javnoj svojini opštine Odžaci,
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Operativni plan zimske službe JKP „Brestkom“ Bački Brestovac za period 01.11.2019. do 01.04.2020. godine,
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Operativni plan zimske službe JKP „Usluga“ Odžaci za period 01.11.2019. do 01.04.2020. godine i
  • Poslovnik o radu Opštinskog veća opštine Odžaci.

Na sednici je takođe razmatrana i Odluka o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Odžaci u svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2020. godinu, koja je nakon razmatranja Opštinskog veća upućena Skupštini opštine Odžaci na razmatranje i donošenje.