Održana 9. sednica Opštinskog veća

Opštinsko veće je danas donelo Zaključak o raspoređivanju javnog konkursa radi dodele sredstava namenjenih za informisanje javnosti za 2019. godinu. Na osnovu Zaključka, ukupan iznos sredstava koji se raspoređuje javnim konkursom, namenjen za ostvarivanje od značaja za život građana opštine Kula, iznosi 6.000.000,00 dinara. Takođe, Opštinsko veće je opredelilo sredstva i za ostvarivanje i unapređivanje informisanja javnosti o dešavanjima od značaja za život građana opštine Kula na jezicima nacionalnih manjina, koja iznose 1.000.000,00 dinara.

Predsednik opštine Kula će u narednom periodu raspisati javne konkurse, koji će biti objavljeni na zvaničnoj prezentaciji opštine Kula www.kula.rs, kao i u novinama koje se distribuiraju na području opštine Kula.

Izvor: kula.rs