Održana 93. sednica Opštinskog veća opštine Odžaci

Opštinsko veće opštine Odžaci je na 93. sednici, održanoj dana 06.01.2020. godine raspisalo konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Odžaci u 2020. godini.

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Odžaci – www.odzaci.rs i u listu „Naše novine“, od 06.01.2020. godine do 27.01.2020. godine do 15 časova.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu opštine Odžaci, www.odzaci.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja Konkursa.

Prijave projekata slati na adresu: Opština Odžaci, Opštinsko veće opštine Odžaci, ul.Knez Mihajlova br. 24, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Odžaci u 2019. godini”.

Kompletan tekst Konkursa i potrebni obrasci mogu se preuzeti putem sledećeg linka:

https://www.odzaci.rs/vesti/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-proizvodnje-medijskih-sadrzaja-iz-oblasti-javnog-informisanja-na-teritoriji-opstine-odzaci-u-2020-godini

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici opštine Odžaci www.odzaci.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 07 do 15 časova na telefon: 025/466-047.