Održana 98. sednica Opštinskog veća opštine Odžaci

98. sednica Opštinskog veća održana je u četvrtak, 20.02.2020.godine, u sali Opštinskog veća, sa početkom u 08,00 časova.
Sednicom je predsedavala predsednica Opštinskog veća, mr Latinka Vasiljković, a doneta su sledeća akta:
Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Usluga“ Odžaci za 2020. godinu,
Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu Narodne biblioteke „Branko Radičević“ Odžaci sa muzejskom jedinicom sa planiranim zadacima za 2019. godinu i analiza ostvarenja,
Zaključak o davanju saglasnosti na Plan i program rada Narodne biblioteke „Branko Radičević“ Odžaci i muzejske jedinice za 2020. godinu,
Odluka o davanju na korišćenje Olimpijskog bazena u Odžacima,
Odluka o davanju na korišćenje opreme za klizalište,
Odluka o davanju u zakup katastarske parcele broj: 2093/1 i
Zaključak za sufinansiranje manifestacija i jubileja.