Održana konferencija „Prava, jednakost i građanstvo“

Srbija je prva zemlja u regionu koja je postala deo programa Evropske unije „Prava, jednakost i građanstvo“ koji je ukupno vredan 440 miliona evra, a namenjen je jačanju prava građana sa posebnim osvrtom na najugroženije društvene grupe, rečeno je na konferenciji „Prava, jednakost i građanstvo“ koja je održana u Beogradu u centru „Sava“ u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, na kojoj je predstavljen projekat.

Na konferenciji su govorili ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović, Dušanka Golubović predsednica skupštine Stalne konferencije gradova i opština, i gradonačelnica grada Sombora, te rektorka Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović i šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

Ministar Đorđević rekao je da Srbija želi da iskoristi sve ono što joj pruža Evropska unija kako bi svojim građanima pružila jednake mogućnosti.

 „Srbija je prva zemlja Zapadnog Balkana koja je pristupila ovom fondu EU i ponosni smo na to. Evropska unija je naša budućnost, a ovo je prilika da se pokažemo kao društveno odgovorni prema osetljivim grupama i da unapredimo naše celokupno društvo. Želimo da upoznamo državne institucije i nevladin sektor na koji način mogu da učestvuju u ovom programu i šta to Ministarstvo može da pruži kako bi se unapredili uslovi života svih građana Srbije“, rekao je Đorđević.

 Kako je ministar istakao, Srbija ima pristup budžetu od 440 miliona evra, odnosno 63 miliona evra godišnje, koji omogućava svim državnim institucijama, nevladinim organizacijama i akademskoj zajednici da podnesu i sprovode predloge projekata koji treba da se odnose na  borbu protiv diskriminacije, sprečavanje i suzbijanje svakog vida netolerancije i unapređenje položaja ranjivih grupa.

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović rekla je da to nije pretpristupni program, već program za članice EU koji se odnosi na korpus osnovnih prava i da se Srbija u projektu tretira isto kao i članice EU.

„Ovaj program je program u kome se Srbija tretira apsolutno kao i ostale zemlje članice EU što pokazuje koliko smo vredno radili. Cilj je da se unapredi položaj svih, a možda je ovo najbolji program, jer targetira najugroženije grupe“; rekla je Joksimović.

Predsednica skupštine Stalne konferencije gadova i opština i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović istakla je da su lokalne samouprave najneposrednije mesto gde se ovaj program može sprovesti, iz tog razloga SKGO ulaže napore da mere i aktivnosti koje lokalni nivo vlasti definiše, a u koje spadaju različita materijalna davanja i usluge budu koncipirani tako da omogućavaju razvoj socijalne zaštite, rodne ravnopravnosti i inkluzije, zasnovane na poštovanju zagarantovanih prava i smanjenju nejednakosti u lokalnim zajednicama.

„Na osnovu analize podataka sa terena koju je načinila SKGO, još je mnogo prostora i ideja koje se mogu kandidovati kao tema za finansiranje u okviru ovog programa, kao što su ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, ravnopravan tretman, položaj, kao i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada, razvoj lokalnih inkluzivnih politika za sve pojedince iz ranjivih i marginalizovanih grupa, pogotovo romske zajednice“, istakla je Dušanka Golubović.

Šef delegacije EU u Srbiji, Sem Fabrici rekao je da je cilj da se promoviše borba protiv diskriminacije, rasizma, homofobije, nasilje,, kao i zaštita dece i drugih ugroženih grupa.

Izvor: sombor.rs