Održana radionica za poljoprivrednike i preduzetnike u LAG-u

Juče је u prostorijama LAG “Srce Bačke” održanа  Radionica za poljoprivrednike i preduzetnike o mogućnostima finansiranja kroz nacionalne i EU fondove.

Radionica je realizovana zajedničkim aktivnostima LAG „Panonski fijaker“ i LAG „Srce Bačke“. Jagoda Kočić, menadžer LAG „Panonski fijaker“ zainteresovane je informisala o domaćim i EU fondovima koji im stoje na raspolaganju i skrenula pažnju na neke od tekućih problema sa kojima se aplikanti susreću u procesu konkurisanja.
Prezentacija “Mogućnosti finansiranja” imala je za cilj da informiše zainteresovane o aktuelnim pozivima i programima finansiranja iz nacionalnih i evropskih fondova, kao i da im pomogne da prevaziđu poteškoće prilikom formulisanja i podnošenje projektih predloga.

Bojan Kovač, menadžer LAG “Srce Bačke” najavio je slične radionice i u drugim naseljenim mestima opština Kula i Vrbas i pozvao sve zainteresovane građane da se aktivno uključe u rad LAG-a.