Održana redovna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Odžaci

Treća redovna sednica Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Odžaci je održana 14. decembra 2018. godine u sali Opštinskog veća sa početkom u 09,30 časova.

Na sednici su razmatrane sledeće tačke:

Nacrt Plana rada Štaba za VS opštine Odžaci za 2019. godinu i Aktuelne informacije.

Nakon diskusije, donet je Zaključak da se Opštinski Plan rada Štaba za vanredne situacije uputi Skupštini opštine Odžaci na usvajanje.

Izvor: odžaci.rs