fbpx
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.

Održana sednica Opštinskog veća

Održana je 11. sednica Opštinskog veća na kojoj je usvojeno 14 tačaka dnevnog reda. Opštinsko veće, kojim je predsedavao predsednik opštine Kula Perica Videkanjić, prihvatilo je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za 2016. za period od 1.01. do 30.09. 2016. godine.

Opštinsko veće je utvrdilo nacrt Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Kula, nacrt Odluke o pokretanju postupka likvidacije JP „Zavod za izgradnju“ Kula i nacrt Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora „Zavod za izgradnju“ Kula.

Takođe, članovi Opštinskog veća su na sednici utvrdili nacrt Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti, nacrt Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, nacrt Odluke o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza i postavljanja objekata na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini opštine Kula.

Opštinsko veće je donelo Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Kula, JKP „Vodovod“ Crvenka, JKP „Radnik“ Sivac i JKP „Ruskom“ Ruski Krstur za 2016. godinu, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o promeni cena osnovnih komunalnih usluga koje su usvojili nadzorni organi javnih i komunalnih preduzeća. Na sednici je prihvaćen Izveštaj o radu Doma kulture Sivac.

Izveštaji i utvrđeni predlozi su prosleđeni Skupštini opštini Kula na razmatranje i usvajanje – navodi se u dopisu koji je objavljen na sajtu opštine Kula.

Tagovi:
Pročitajte još: