Održana sednica Saveta za zapošljavanje

Na 7. sednici Saveta za zapošljavanje izvršena je analiza nezaposlenosti po socijalnim kategorijama, detaljno je analizirano: trenutno brojčano stanje po evidenciji NSZ i Centra za socijalni rad Sombor; broj nezaposlenih za nekoliko godina unazad; vreme boravka lica na evidencijama NSZ i Centra za socijalni rad Sombor; odnosi između lica koja se nalaze u obe evidencije; programi i mere koji bi doprineli zapošljavanju lica koji se nalaze na evidenciji Centra za socijalni rad Sombor; broj slobodnih radnih mesta koja su objavili poslodavci u 2018. godini i njihova struktura, u korelaciji sa stručnom spremom; želji za radom nezaposlenih lica u odnosu na niske plate koje nude poslodavci; mogućnosti uvođenja i obuka za poslodavce; saradnji NSZ sa Školom za osnovno obrazovanje odraslih koja je izuzetna po pitanju obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija.

Zbog svega gore navedenog zaključak Saveta je da je potrebno  intenzivirati saradnju između NSZ – filijala Sombor i Centra za socijalni rad Sombor sa ciljem da se spreče zloupotrebe i mogućnosti odbijanja poslova od strane korisnika pomoći koji se ostvaruju preko Centra za socijalni rad.

Sava Dojić, predsednik Saveta za zapošljavanje grada Sombora informisao je članove Saveta o planovima, programima i merama koje Grad Sombor ima u planu za 2019. godinu da sprovede kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja 2019. godine.

Izvor: sombor.rs