Održana sednica Skupštine opštine Kula

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su na današnjem zasedanju Odluku o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi kojom se vrši organizaciona promena u okviru uprave u cilju efikasnijeg obavljanja poslova. Odeljenje za javne nabavke je prestalo da postoji, a ove poslove će ubuduće raditi Odeljenje za finansije i privredu. Takođe,  iz Odeljenja za finansiju i privredu izdvaja se odsek za naplatu javnih prihoda i formira kao posebna organizaciona jedinica.

Odeljenju za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment dodati su novi poslovi, a reč je o pripremi i predlaganju nacrta akata koje donose opštinski organi u oblasti zaštite poljoprivrednog zemljišta i poslovi nadzora nad izvršenjem poverenih poslova komunalnim preduzećima i drugim privrednim subjektima.

Skupština je usvojila početni likvidacioni bilans Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju“ – u likvidaciji kojeg je obrazložio likvidacioni upravnik Igor Ilin, kao i rešenja o davanju saglasnosti na Program rada ustanova čiji je osnivač opština – Kulturnog centra Kula, domova kulture u Crvenki, Sivcu i Ruskom Krsturu, Narodne biblioteke, Sportskog centra Crvenka, Centra za socijalni rad i Turističke organizacije opštine Kula čiji Program je izazvao kraću polemiku odbornika. Odbornik Ruske stranke Hercen Radonjić je imao primedbu na visinu sredstava koja su opredeljenja u ove namene i aktivnosti koje Turistička organizacija obavlja. Direktor Turističke organizacije Vladimir Stanković  je odgovarajući na primedbu rekao da su na osnovu predloga raznih udruženja uvrštene sve manifestacije u Program rada koje će Turistička organizacija finansijski i organizaciono podržati u 2017. godini, a da je 0,35 odsto opštinskog budžeta za promociju opštine veoma malo ako se uzme u obzir da turizam nisu samo ostvarenja noćenja i dolazak turista već i promocija sredine u smislu dolaska novih investitora i privrednika.

Gotovo jednosatnu raspravu izazvao je izbor direktora  i zamenika direktora Doma zdravlja. Ovu funkciju u naredne četiri godine obavljaće dosadašnji direktor dr Žarko Ševin, a njegov zamenik biće dr Ljiljana Beronja. Primedbu na izbor novog direktora kojeg su podržale sve političke opcije, osim Ruske i Demokratske stranke imala je baš odbornica i bivša zamenica direktora Doma zdravlja DS-a  dr Marija Martinko, koja je rekla da ako se izbor prvog čoveka Doma zdravlja meri uspehom u radu dr Ševin ne bi trebao da bude  direktor zbog stanja sa lekovima i velikih dugovanja. Suprotno mišljenje od ovog imali su gotovo svi odbornici koji su potom dali reč dr Ševinu da obrazloži situaciju nakon preuzimanja Doma zdravlja. On  je rekao da je kada je izabran na funkciju direktora Doma zdravlja  2012. godine zatekao ogromna finansijska dugovanja –samo za lekove sa pozitivne liste 165 miliona dinara, za sanitetski materijal 11 miliona, više miliona za sudske sporove koje je Dom zdravlja izgubio, porez, obezbeđenje… Nestašica lekova nije krivica direktora, već je to problem na državnom nivou koji iziskuje sistemsko rešenje.

Zbog sukoba interesa dr Ljiljana Beronja podnela je ostavku na funkciju člana Opštinskog veća. Odbornici su tajnim glasanjem za člana Opštinskog veća izabrali Jovana Novakova iz Sivca.