Održane javne rasprave o javnom prevozu u drumskom saobraćaju i petogodišnjem redu vožnje Severtrans

Razlog za donošenje nove Odluke o javnom prevozu u drumskom saobraćaju na teritoriji grada Sombora jeste usklađivanje sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i to dela zakona koji se odnosi na novčane kazne koje se  povećavaju i u Nacrtu  Odluke  regulisane su članovima 24, 25 i 26.  Novina u zakonu jeste i da registrovani prevoznici red vožnje overavaju na rok od pet godina, a ne kao do sada na godinu dana.

Nacrt  Odluke bio je na javnom uvidu u periodu od 27. juna do 3. jula 2017. godine, a  Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave grada Sombora nije podnet nijedan predlog niti sugestija, isto tako na javnoj sednici nije bilo zainteresovanih za učešće u javnoj raspravi.

Odeljenje će na osnovu navedenog, odluku uputiti Gradskom veću na razmatranje, koje će utvrditi Predlog odluke i uputiti  Skupštini grada na usvajanje.

*****

Red vožnje ad „Severtrans“

Na javnoj raspravi bio je i red vožnje AD „Severtrans“ Sombor koji je usklađen sa novinama u Zakonu o prevozu putnika u drumskom saobraćaju prema kojem se overa reda vožnje vrši na rok od pet godina.

Prema dostavljenom planu i programu prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Sombora za period 2017/2021. godine, navedeno je da red vožnje sadrži 20 linija, te da je uvedena nova linija Sombor-Čonoplja-Kljajićevo.

Red vožnje je bio na javnoj raspravi od 27. juna do 3. jula 2017. godine, a Odeljenju za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene  poslove upućena su u pisanoj formi dva predloga, a na javnoj sednici nije bilo zainteresovanih lica.

Jedan predlog se odnosi na uvođenje linije Sombor-Split, a drugi na uvođenje linija na relaciji Aleksa Šantić – Sombor i obratno koje bi odgovarale radnom vremenu od 7.00 do 15.00 časova, kao i linije u periodu između 16.00 i 19.50 časova.

Prema objašnjenju nadležnih  u „Severtransu“  za uvođenje relacije Sombor-Split, s obzirom da je međunarodna linija u pitanju,  nadležno je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje zahteva posebnu proceduru, što znači da ove godine „Severtrans“ ne može obavljati polaske za Split.

Potrebu za uvođenjem novih  linija  na relaciji Aleksa Šantić-Sombor i obratno, ispitaće  nadležna služba „Severtransa“ i ukoliko se utvrdi opravdanost  da se navedeni polasci uvedu, uslediće dogovor sa lokalnom samoupravom koja je nadležna za korekciju  reda vožnje  prevoznika  „Severtrans“.

Primedbe će biti dostavljene na razmatranje Gradskom veću koje će utvrditi Predlog rešenja na plan i program prevoza putnika u drumskom saobraćaju i uputiti ga na saglasnost Skupštini grada Sombora.

Izvor: sombor.rs