Odžaci dobijaju finansijsku podršku za finansiranje izgradnje objekata socijalnog stanovanja

Opština Odžaci je u okviru projekta „EU podrška unapređenju uslova života Roma“, koji finansira Evropska unija, dobila podršku za pripremu planske, odnosno tehničke dokumentacije za izgradnju objekata socijalnog stanovanja. Projektni tim je sa Vršcem radio u tri različite oblasti. Prva oblast je bila rad na završetku dokumentacije koja je potrebna za izdavanje građevinske dozvole, uključujući i zajednički rad sa na otklanjanju nejasnoća i prepreka u procesu izdavanja dozvola. Drugi pravac podrške obuhvatio je mentorski rad na razradi dopunskih mera koje se odnose na aktivnu inkluziju. I konačno, u okviru mentorske podrške posebna pažnja je posvećena definisanju adekvatne forme rešavanja stambenog pitanja, bilo da se radi o procesu iseljenja sa planom preseljenja ili stambenoj podršci.

Zahvaljujući ovako sveobuhvatnoj podršci, obezbeđena su sredstva u visini 769.985 američkih dolara, od čega opština sufinansira 15% odnosno 115.498. Sredstva su obezbeđena kroz projekat „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’, koji finansira Evropska unija.