Odžaci: Donet Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2020.godinu

Predsednica opštine Odžaci dana 11. februara 2020. godine donela je Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2020.godinu, koji možete preuzeti putem sledećeg linka:

https://www.odzaci.rs/dokumenta/lokalni-akcioni-planovi

Opština Odžaci nudi investitorima brojne pogodnosti za poslovanje kao što su radne zone, slobodne lokacije za braunfild (brownfield) i grinfild (greenfield) investicije, visoko kvalifikovanu radnu snagu, dobar geografski položaj i drugo. Direktne investicije su važne jer unose neophodna finansijska sredstva u lokalne ekonomije, inovacije i tehnologije, nova tržišta i nove poslovne prilika za lokalne firme, što utiče na povećanje zaposlenosti. Lokalna samouprava nastavlja da radi na stvaranju takve klime koja će privući nove investicije.

Glavna komparativna prednost opštine Odžaci, u odnosu na opštine u okruženju, koja bi mogla da omogući ulogu nosioca regionalnog i međuopštinskog povezivanja jeste KORIDOR 7 (drumski, železnički i vodeni saobraćaj). Pogranični položaj opštine kao i blizina Dunava može znatno više da se iskoristi.

Konkretni ciljevi su sledeći:

-Postavljanje nove opreme i tehnologija koje će omogućiti proizvodnju proizvoda koji su konkurentni na svetskom tržištu. Pri tome, nova oprema će ulaziti u obliku direktnih stranih ili domaćih ulaganja, lizing aranžmana ili zakupa strane i domaće opreme.

-Povećanje proizvodnje i unapređenje kvaliteta proizvoda koji se izrađuju. Povećanje proizvodnje realizovaće se kako postavljanjem nove opreme, efikasnijim korišćenjem postojeće i uvođenjem nove tehnologije proizvodnje, tako i edukovanjem, obukom, te angažovanjem nove radne snage.

-Povećanje izvoza u zemlje Evropske unije, susedne zemlje i druge zemlje.

-Bolje iskorišćavanje postojeće infrastrukture, proizvodne, saobraćajne, logističke i druge. To podrazumeva zasnivanje nove proizvodnje i proširivanje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje adekvatnih uslužnih delatnosti.

-Povećano zapošljavanje lokalne radne snage.

Osnovni cilj LAPZ je povećanje zaposlenosti odnosno uspostavljanje stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti. Ključni elementi politike zapošljavanja usmerene ka povećanju zaposlenosti su: podrška stranim direktnim investicijama, podrška preduzetništvu, finansijska podrška novom zapošljavanju radnika u privatnom sektoru kao i sufinansiranje predviđenih mera aktivne politike zapošljavanja od strane Nacionalne službe za zapošljavanje.

Preporuke za uspeh su: postojanje Strategije lokalnog održivog razvoja opštine za period 2015. do 2020. godine, dobar geografski položaj opštine, dobra infrastruktura i pogranični položaj opštine, mogućnost razvoja eko turizma i drugo. Rizik je sve starije stanovništvo kao i nedovoljne veštine nezaposlenih lica u svojim zanimanjima.