Odžaci: Održana javna rasprava

Danas je u periodu od 12 do 14 časova u skupštinskoj sali Sportskog centra u Odžacima održana javna rasprava o nacrtu Odluke o budžetu opštine Odžaci za 2020.godinu.
Pismenim putem pristigla je jedna primedba, koja je prihvaćena i ista će biti uvrštena u nacrt, odnosno predlog budžeta koji će biti upućen Opštinskom veću i Skupštini opštine na razmatranje i donošenje.