Odžaci u pilot projektu evidentiranja sportskih objekata u AP Vojvodini

Opština Odžaci jedna je od pet jedinica lokalne samouprave, pored Zrenjanina, Bačke Palanke, Inđije i Opova, koja će biti uključena u pilot projekat evidentiranja i istraživanja stanja sportskih objekata sa teritorije AP Vojvodine.

Cilj ovog pilot projekta ide u susret utvrđenom posebnom cilju Akcionog plana Programa razvoja sporta AP Vojvodine za period 2016-2018, a to je da u strateškom periodu do kraja 2018. godine budu evidentirani svi sportski objekti na teritoriji APV, kao i da se izvrši analiza stanja sportske infrastrukture sa teritorije APV i izvrši priprema predloga projekta “Sportske mape Vojvodine”.

Sportska infrastruktura jedan je od prioriteta strategija razvoja sporta od nacionalnog, preko pokrajinskog pa sve do nivoa jedinica lokalne samouprave.

S obzirom da je evidentiranje i istraživanje stanja sportskih objekata na teritoriji AP Vojvodine veoma obiman posao, kompletan projekat će se realizovati po fazama i kroz pilot projekat biće obuhvaćen uzorak od pet lokalnih samouprava pri čijem izboru se vodilo računa o ravnomernoj zastupljenosti svih grupa razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Krajnji cilj projekta je da se dobije kompletna evidencija i utvrdi stanje svih sportskih objekata na teritoriji AP Vojvodine.

U utorak, 28. marta u Pokrajinskoj vladi u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu održan je radni sastanak povodom realizacije pilot projekta, gde su bili prisutni direktori sportskih centara i predstavnici teritorijalnih sportskih savez iz uključenih jedinica lokalne samouprave.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici ostalih partnera na projektu, Ministarstva omladine i sporta, Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije, Pokrajinskog zavoda za sport i medicinu sporta i Sportskog saveza Vojvodine.

Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije, kao ključni partner dostaviće u narednom periodu podatke iz nacionalnih evidencija o evidentiranim sportskim objektima sa teritorije AP Vojvodine, a prioritetno za jedinice lokalne samouprave koje učestvuju u ovom projektu.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu dostaviće jedinicama lokalne samouprave anketni list o stanju sportskih objekata, a biće izrađena i baza podataka sa aplikacijom za popunjavanje upitnika i korisničko uputstvo.

Sekretarijat će pružiti stručno-tehničku pomoć jedinicama lokalne samouprave u procesu evidentiranja sportskih objekata, a predstavnici Sekretarijata i ostalih partnera na projektu će obići svih pet lokalnih samouprava i na terenu pomoći u samom procesu evidentiranja.

Izvor: Radio Odžaci