Oglas o javnom nadmetanju za izdavanje u zakup lokacija za postavljanje montažnih objekata

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za izdavanje u zakup lokacija za postavljanje montažnih objekata objavila je Oglas o javnom nadmetanju za izdavanje u zakup lokacija za postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene u Odžacima.

Oglas o javnom nadmetanju za izdavanje u zakup lokacija za postavljanje montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene u Odžacima, obrazac za pravna i fizička lica, kao i predlog plana dispozicije montažnih objekata – garaža biće istaknut na sajtu opštine Odžaci, na linku:

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/oglas-o-javnom-nadmetanju-za-izdavanje-u-zakup-lokacija-za-postavljanje-montaznih-objekata-privremenog-karaktera-na-povrsinama-javne-namene-u-odzacima-2020

kao i na oglasnim tablama Opštinske uprave opštine Odžaci i Mesne zajednice Odžaci.