Olakšice za plaćanje računa za energente

Građani koji imaju pravo na dobijanje statusa energetski zaštićenog kupca do 25. januara treba da podnesu  zahtev, kako bi se popust na račun za električnu energiju ili gas dobio već za januarski račun. Pravo na ovu pomoć mogu ostvariti korisnici novčano-socijalne pomoći, korisnici dečjeg dodatka, kao i ostali u zavisnosti od prihoda i kvadrature kuće stana.

Zahtev za umanjenje računa za struju podnosi se na šalteru Uslužnog centra u Kuli, uz ličnu kartu i potrebnu dokumentaciju. Korisnici prava na novčano socijalnu pomoć i korisnici dečijeg dodatka kada vrše obnovu zahteva ne prilažu svu dokumentaciju već samo overeni prepis akta kojim je utvrđeno jedno od ovih prava.

Osim zahteva potrebni su i dokazi o ukupnim mesečnim primanjima, dokaz o posedovanju i prihodima iz nepokretnosti iz mesta prebivališta i mesta rođenja i Uverenje Uprave javnih prihoda iz mesta prebivališta, kao i poslednji račun za električnu energiju.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji i zahtev o sticanju prava energetski zaštićenog kupca, građani mogu dobiti u Uslužnom centru opštine Kula, Lenjinova 11, šalter br. 5. Takođe, dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 751-146.

Prema informacijama Odeljenja za društvene delatnosti u 2019. godini ovo pravo je iskoristilo 730 građana.