Opomene poreskim obaveznicima čija su dugovanja veća od 5000 dinara

Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora objavilo je obaveštenje o izdavanju opomena fizičkim licima i preduzetnicima čija su dugovanja veća od 5.000 dinara.

Neplaćeno dugovanje potrebno je platiti u roku od pet dana od dana prijema opomene.

Ukoliko poreska obaveza ne bude plaćena u ostavljenom roku, ili ako u tom roku ne bude podnet zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga, Odeljenje će otpočeti postupak prinudne naplate.

Obaveštenje Odeljenja lokalne poreske administracije pogledajte ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću