Opština Kula dobila studiju potencijalnog banjskog lokaliteta

Na današnjem skupu, koji je održan u Velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, pod nazivom „Prezentacija studija razvoja pedeset potencijalnih banjskih lokaliteta na području AP Vojvodine“, opština Kula je dobila studiju potencijalnog banjskog lokaliteta.

Studije je izradio Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, i one predstavljaju sveobuhvatnu analizu potencijala prirodnog lekovitog faktora, koja pored podzemnih voda uključuje i lekovita blata, gas i klimu. Sam predmet i obim istraživanja uključivao je multidisciplinarni tim stručnjaka.

Studije predstavljaju drugu, detaljnu fazu istraživanja, na osnovu kog je formirana osnova za unapređenje turističkih proizvoda pre svega kroz investiranje u prirodne lekovite resurse sa ciljem razvoja turističke ponude na održiv i savremen način.

Izvor: kula.rs