Opštinska uprava nastavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije opštinska uprava opštine Apatin je od 19. marta obustavila rad sa strankama putem neposrednog kontakta (šalteri i sl.), do dana prestanka vanrednog stanja.
Kako je Odlukom Narodne skupštine ukinuto vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije, stekli su se uslovi za nastavak rada sa strankama putem neposrednog kontakta u službenim prostorijama organa opštine Apatin i u šalter sali uprave opštine Apatin, počev od 11..maja (ponedeljak). Radno vreme je svakog radnog dana od 7:30 do 15:00 časova.
Poslovi koji su se do sada obavljali isključivo putem pisane ili elektronske pošte, ili telefonskim putem, nastavljaju da se obavljaju neposrednim kontaktom između stranaka i zaposlenih, uz obaveznu primenu svih preventivnih mera od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika, a posebno onih koji se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti KOVID-19 izazvane virusom SARS-KoV-2 : držanje socijalne distance od 2 metra, upotreba zaštitnih sredstava tj. maski i rukavica, kao i mera koje se odnose na maksimalan broj lica koja mogu da borave u zatvorenom prostoru, polazeći od delatnosti i funkcionalnog uređenja prostora, posebno sa aspekta organizacije rada u uslovima epidemije.