Opštinski kulturni centar iz Apatina u okviru 5. FESTIVALA KRATKE FORME raspisuje Konkurs za kratku priču i dodelu nagrade “Miodrag Borisavljević”

V Festival kratke forme “POTPIS”

Opštinski kulturni centar iz Apatina u okviru 5. FESTIVALA KRATKE FORME raspisuje Konkurs za kratku priču i dodelu nagrade “Miodrag Borisavljević”

Uslovi konkursa: – Jedan autor može poslati samo jednu priču

– Priče se šalju u dva primerka pod šifrom (rešenje šifre, u posebnoj koverti, dostaviti sa pričama)

– Jedan autor može da učestvuje samo sa jednom šifrom

– Nagrada se dodeljuje samo jednom autoru

– Istom autoru Nagrada se ne može dodeliti drugi put

-Tema je slobodna

– Priče moraju biti neobjavljene, dužine do šest hiljada (6.000) karaktera sa razmacima
– Konkurs je otvoren do 15. aprila 2020. godine

– Dodela nagrade (plaketa sa likom M. Borisavljevića i 50.000 dinara) je u novembru 2020. godine

Adresa:
Opštinski kulturni centar Apatin

Festival kratke forme “POTPIS”
za nagradu „Miodrag Borisavljević“
Trg Nikole Tesle br. 12
25260 Apatin

Коntakt telefon: 025/ 773 923

Zlatko Vasić, pisac