“Orezano” i Kljajićevo

Tokom današnjeg i jučerašnjeg dana radnici JKP „Zelenilo“ Sombor su u Kljajićevu orezivali i uklanjali trula i sasušena stabla, kao i ona koja su ugrožavala objekte, ometala saobraćaj, električne provodnike i javnu rasvetu.

Na osnovu obaveštenja komunalnog inspektora Odeljenja inspekcije i komunalne policije, a po izvršenom uvidu stručne komisije, „Zelenilu“ je naloženo orezivanje drvoreda 52 stabla višanja u Ulici Vuka Karadžića, čije su grane ugrožavale krovove i fasade stambenih objekata, i priključke i žice električnog NN voda.

Posao orezivanja i uklanjanja stabala danas je nastavljene u Kolutu i Bačkom Bregu.