Orezivanje na više gradskih lokacija, kosidba u bolnici

Prvog radnog dana, radnici JKP „Zelenilo“ nastavili su sa redovnim aktivnostima orezivanja drvoreda na teritoriji grada Sombora, a prema nalozima koje građani podnesu Odeljenju za komunalne delatnosti.

Radna jedinica „Održavanje parkovskog i javnog zelenila“, radila je na košenju zelenih površina u Opštoj bolnici „Dr. Radivoj Simonović“ u Somboru, dok su žene radile na orezivanju žbunja na „Coca-Cola“ igralištu kod hotela „Sloboda“ i okopavanju oko stabala bođoša na Trgu cara Lazara.

Izvor: JKP “Zelenilo” Sombor