Organizovana javna prezentacija plana generalne regulacije naseljenog mesta Svetozar Miletić

Za potrebe Grada Sombora, Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo kao naručioca, JKP „PROSTOR“ Sombor izradio je Nacrt Izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Svetozar  Miletić.

U skladu sa novom interaktivnom koncepcijom koju JKP „PROSTOR“praktikuje, žitelji naseljenih mesta su aktivno uključeni u proces planiranja i izrade planskih dokumenata, između ostalog i kroz organizovanje javnih prezentacija planova. Do sada su priliku da izraze probleme i potrebe za koje smatraju da su relevantni za izradu plana imali meštani naseljenih mesta Riđica, Stapar i Doroslovo. U četvrtak, 25.01.2018. godine u prostorijama MZ “Svetozar Miletić”, organizovana je Javna prezentacija Izmena i dopuna plana generalne regulacije naseljenog mesta Svetozar Miletić.

U uvodnom obraćanju direktor Goran Nonković je istakao da je jedan od osnovnih strateških prioriteta ekonomska i socijalna obnova sela. Razvojne šanse se ogledaju u intenziviranju poljoprivredne proizvodnje, aktiviranju turističkog potencijala i izgradnji i modernizaciji svih vidova infrastrukture. Zaključio je da je potrebno da se zajedničkim snagama dođe do najboljeg planskog rešenja uvažavajući u najvećoj mogućoj meri potrebe i interese stanovnika Svetozara Miletića.

Nakon toga su članovi stručnog tima JKP „PROSTOR”-a iz Sektora za prostorno planiranje i projektovanje prisutnima detaljno obrazložili plansko rešenje i odgovorili na sva postavljena pitanja.

Građani Svetozara Miletića će imati priliku da još jednom pre usvajanja Plana na Skupštini na javnom uvidu, o kom će biti blagovremeno obavešteni, provere koliko su njihovi zahtevi ispoštovani i ponovo iznesu svoje primedbe.

Izvor: JKP Prostor Sombor