Osnivanje Saveza pružalaca usluga u socijalnoj zaštiti

U petak 24. januara u Kuli u organizaciji Udruženja za pomoć MNRO „Plava ptica“ Kula i Udruženja za pomoć MNRO „Biser“ Srbobran održan je skup licenciranih pružalaca usluga socijalne zaštite u Srbiji, a domaćin skupa je bilo Udruženje „Plava ptica“.
Skup je organizovan kako bi se umrežili svi licencirani pružaoci usluga socijalne zaštite koji dolaze iz nevladinog sektora, a pružaju usluge građanima na teritoriji Republike Srbije.
Na sastanku je prisustvovalo 16 predstavnika iz 10 organizacija civilnog društva: „Plava ptica“ Kula, „Biser“ Srbobran, UG „Breza“ Apatin, Novosadski humanitarni centar, Ekumenska humanitarna organizacija Novi Sad, HD „Bethezda“ Bačka Topola, „Izida“ Feketić, Udruženje MNRO Trstenik, „Ženska inicijativa“ Trstenik, Centar živeti uspravno Novi Sad, Karitas Sremske Mitrovice.
Sastanak su kao eksperti u oblasti razvoja usluga socijalne zaštite i razvoja civilnog sektora vodili Marko Košutić, defektolog direktor Udruženja „Plava ptica“ i Slavka Popić, pravnica, direktorka Udruženja „Biser“ Srbobran.
Na sastanku je prisustvovala i pomoćnica predsednika opštine Kula Jelena Pavkov, u ime opštine domaćina skupa.
U zaključcima sastanka iznet je stav pružalaca usluga da imaju nedovoljnu vidljivost i da su manje prepoznati u odnosu na državne ustanove te da imaju nedovoljnu podršku lokalnih samouprava. Takođe zaključak je da je potrebna edukacija kako samim pružaocima tako i donosiocima odluka za razvoj usluga socijalne zaštite. Na sastanku je istaknut primer dobre prakse opštine Kula, koja usluge socijalne zaštite nabavlja putem javne nabavke od licenciranih pružalaca usluge, i koja u odnosu na svoj stepen razvoja izdvaja izuzetno visoka sredstva za usluge socijalne zaštite od oko 28.000.000,00 dinara.
Na inicijalnom sastanku Saveza pružalaca usluga socijalne zaštite u RS donet je zaključak da se formira Savez za čijeg je predsednika predložen Marko Košutić, sa sedištem u opštini Kula u oviru Udruženja „Plava ptica“.
Dalji koraci su, nakon formalnog osnivanja ovog esnafskog Udruženja profesionalnih pružalaca usluga, konkretne akcije na razvoju saradnje sa Ministarstvom za rad boračka i socijalna pitanja, kao i lokalnim samoupravama i Pokrajinskim sekretarijatom, ali i edukacija samih pružalaca usluga, kako bi se položaj organizacija koje pružaju usluge na terenu i koje su iznele sistem reforme socijalne zaštite unapredio.