Osnovane tri nove akademije strukovnih studija

Vlada Republike Srbije donela je odluke o osnivanju tri nove akademije strukovnih studija.
Naime, odlukom Vlade od 29. avgusta 2019. godine osnovana je Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd, a za vršioca dužnosti predsednika Akademije imenovan je prof. dr Bojan Babić.
Izvršena je statusna promena spajanjem Visoke škole elektrotehnike i računarstva strukovnih studija, Visoke škole strukovnih studija za informacione i komunikacione tehnologije, Visoke građevinsko-geodetske škole strukovnih studija, Visoke železničke škole strukovnih studija, Visoke tekstilne strukovne škole za dizajn, tehnologiju i menadžment i Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija.
Organ upravljanja Akademije je Savet. Do izbora i konstituisanja Saveta Akademije njegove poslove obavljaće Privremeni savet u sastavu: prof. dr Nenad Radović, predsednik, prof. dr Saša Mitić, prof. dr Slavko Muždeka, prof. dr Rajko Miodragović, Žarko Otašević, dipl. filolog.
Takođe, odlukom od istog dana osnovana je i Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd sa visokoškolskim jedinicama izvan sedišta bez statusa pravnog lica, i to u Požarevcu i Valjevu.
Za vršioca dužnosti predsednika Akademije imenovan je prof. dr Vojkan Lučanin.
Imenovanjem vršioca dužnosti predsednika Akademije prestaje mandat organima poslovođenja Beogradske politehnike, Visoke tehničke škole Beograd, Tehnikum Taurunum i Visoke tehničke škole Požarevac.
Osnovana je i Akademija strukovnih studija Šumadija sa sedištem u Kragujevcu. Akademija ima visokoškolske jedinice izvan sedišta bez statusa pravnog lica, i to u Aranđelovcu, Trsteniku i Kruševcu.
Za vršioca dužnosti predsednika Akademije imenovan je prof. dr Milomir Gašić.
Akademija strukovnih studija Šumadija osnovala je spajanjem Visoke tehničke škole strukovnih studija u Kragujevcu, Visoke škole strukovnih studija u Aranđelovcu, Visoke tehničko-mašinske škole strukovnih studija u Trsteniku i Visoke tehničko-tehnološke škole strukovnih studija u Kruševcu.
Foto: Lucky Business/shutterstock.com
Preuzeto: eKapija