“Otvorena uprava” grada Sombora

U Somboru je u utorak 12. marta 2019. godine održan Okrugli sto „Početak procesa izrade Lokalnog akcionog plana Partnerstva za otvorenu upravu za period 2019-2020. za grad Sombor“ u okviru Međunarodne nedelje Partnerstva za otvorenu upravu.

Ovaj događaj je grad Sombor organizovao kako bi se konsultovali građani, organizacije civilnih društava i predstavnici poslovnog sektora, u cilju da se unapredi rad lokalne uprave i javnog sektora.

Na ovu temu su govorili: Helena Roksandić Musulin, načelnica Gradske uprave grada Sombora, Danilo Rodić ispred Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Dejana Stevkovski ispred Udruženja građana za demokratiju i građansko obrazovanje „Građanske inicijative“ i Nemanja Nenadić ispred „Transparentnosti Srbija“. Nakon njihovih izlaganja je upriličena diskusija u kojoj su građani Sombora izrazili svoje predloge i zapažanja.

Republika Srbija je članica Međunarodne inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, koje je odlučilo da proširi svoje aktivnosti i na lokalni nivo vlasti, jer se najveći deo Vladinih odluka sprovodi na lokalnom nivou, koji je najbliži građanima.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću