Ovogodišnja Evropska nedelja lokalne demokratije posvećena zaštiti životne sredine

Povodom obeležavanja Evropske nedelje lokalne demokratije, danas je na Trgu Svetog Trojstva u Somboru održna promocija aktivnosti i mehanizama uključivanja građana u proces donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine. Promociju je organizovao Grad Sombor, u saradnji sa Somborskim edukativnim centrom, Pokretom gorana i Fondacijom Gimnazije „Veljko Petrović“, pod pokroviteljstvom Stalne konferencije gradova i opština.

Sva tri aktera imaju aktivne projekte vezane za zaštitu životne sredine na kojima je lokalna samouprava grada Sombora partner. Somborski edukativni centar asistira pri izradi planskog dokumenta za zaštitu životne sredine, Pokret gorana ima aktuelni projekat vezan za pošumljavanje i Gimnazija Veljko Petrović radi sa učenicima na projektu koji se odnosi na proces reciklaže, tako da, u tom kontekstu, želimo da pozovemo građane da se uključe u procese donošenja odluka kroz sva tri projekta i kroz mehanizme lokalne samouprave koji već postoje, da se odazovu na javne rasprave i pošalju svoje preporuke, ideje i komentare, istakao je pomoćnik gradonačelnika Siniša Borota.

Evropska nedelja lokalne demokratije ove godine se održava od 11. do 15. oktobra, sa temom „Zaštita životne sredine: lokalne zajednice preduzimaju mere (Protecting the environment: local communities take action)“.