Participativno budžetiranje u Somboru od 2014. godine do danas

Grad Sombor je jedan od deset gradova koji su 2014. godine u Srbiji počeli sa sprovođenjem participativnog budžetiranja, odnosno procesom direktnog uključivanja građana u odlučivanje na koje projekte će se utrošiti sredstva iz gradskog budžeta.

Prve godine kada je sprovedeno participativno budžetiranje, 2015. godine, pobedio je predlog za uređenje centra u Stanišiću, izgradnja česme i uređenje platoa ispred mesne zajednice. Druge godine, 2016. građani su izglasali da se uredi izletište „Tromeđa“.

U okviru participativnog budžetiranja tokom 2017. godine, pored glasačkih listića koji su se koristili za glasanje prethodnih godina, uvedeno je i glasanje elektronskim putem. Te godine u završnom krugu glasanja učestvovalo je 1137 građana, a najviše glasova dobio je predlog za rekonstrukciju vrtića u Kljajićevu.

Tokom anketiranja građana tokom 2018. godine najviše glasova dobio je predlog za izgradnju šetališta i osvetljenja uz kanal od Apatinskog mosta do izletišta „Tromeđa“.

Pete godine od kako Grad Sombor sprovodi proces participativnog budžetiranja 2019. građani su odlučili da se uredi rekreativni centar u Kljajićevu. Iste godine po prvi put je sprovedeno participativno budžetiranje i u srednjim školama.

Grad Sombor i ove godine nastavlja da sprovodi proces participativnog budžetiranja. Zbog epidemije virusa kovid 19 glasanje će biti organizovano samo putem interneta. Pozivamo vas da se uključite u onlajn anketu koja će početi krajem septembra i date svoj glas za predlog koji želite da bude svrstan za realizaciju tokom 2020. godine.