fbpx
Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.

Pitanje je trenutka kada ćemo biti “onesposobljeni”: Veštačka inteligencija položila pravosudni ispit!

Tehnologija

Novo istraživanje koje su sproveli naučnici sa Univerziteta Stenford pokazalo je da veštačka inteligencija (AI) može da prati korake advokata.

Istraživači su u svom radu koristili AI kako bi proučavali testove koji se koriste u Sjedinjenim Američkim Državama za polaganje pravnog ispita, poznatog kao “Bar exam”.

AI je pokazao da može da se približi ljudskoj oceni, čak i kada se radi o pitanjima koja zahtevaju tumačenje zakona.

“Ovo istraživanje pokazuje da AI ima potencijal da dopuni ljudsku procenu i donese odluke o zakonu”, izjavila je Dafna Linzer, dekan Pravne škole na Univerzitetu Stenford.

Testovi “Bar exam” obično se polažu nakon završetka pravnog fakulteta i nakon što se stekne određeno radno iskustvo, a sastoje se od više od 200 pitanja.

AI se koristio u ovom istraživanju kako bi analizirao i ocenio odgovore na pitanja postavljena u “Bar exam”. U poređenju sa ljudskim ocenjivačima, AI je postigao sličan nivo uspešnosti u proceni odgovora.

Iako ovaj rezultat pokazuje potencijalnu primenu AI u pravnoj industriji, istraživači su naglasili da AI ne može potpuno da zameni ljudsku procenu.

“AI je i dalje daleko od toga da može da se samostalno bavi zakonom”, rekla je Linzer.

Ipak, ovaj rad pokazuje potencijal AI da doprinese pravnoj industriji, kako u oblasti pravnog obrazovanja, tako i u procesima odlučivanja u sudskim sporovima.

Istraživači su naveli da će dalja istraživanja biti potrebna kako bi se utvrdilo koliko AI može biti pouzdan u ovom domenu.

Tagovi:
Pročitajte još: