Plan vršenja komunalno-inspekcijskog nadzora za mesec avgust 2019. godine

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave utvrdilo je plan vršenja komunalno-inspekcijskog nadzora u somborskim selima tokom avgusta meseca.

Prema planu, kontrola komunalnog reda biće realizovana prema sledećem rasporedu:

  • 06.08. Stapar i Doroslovo
  • 07.08. Čonoplja, Telečka
  • 09.08. Bački Monoštor
  • 13.08. A. Šantić i Sv. Miletić
  • 14.08. Kljajićevo
  • 20.08.  Gakovo i Rastina
  • 21.08. Stanišić i Riđica
  • 28.08. B. Breg i Kolut
  • 29.08. Bezdan

Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne policije građani mogu da ostvare i mimo redovnih poseta selima i to na telefon: 025/468-241, putem elektronske pošte na e-mail: komunalnapolicija@sombor.rs, pisanim putem redovnom poštom na adresu: Odeljenje inspekcije i komunalne policije, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, kao i posredstvom mesne zajednice.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću