Plan vršenja komunalno-inspekcijskog nadzora za mesec maj 2019. godine

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave, utvrdilo je plan vršenja komunalno-inspekcijskog nadzora u somborskim selima tokom maja meseca.

Prema planu, kontrola komunalnog reda biće realizovana prema sledećem rasporedu:

– 14.05. A. Šantić i Sv. Miletić

– 15.05. Kljajićevo

– 16.05. Stapar i Doroslovo

– 21.05. Čonoplja i Telečka

– 22.05. Stanišić i Riđica

– 23.05. B. Monoštor

– 28.05. Gakovo i Rastina

– 29.05. Bezdan

– 30.05. B. Breg i Kolut

Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne policije građani mogu da ostvare i mimo redovnih poseta selima i to na telefon: 025/468-241, putem elektronske pošte na e-mail: komunalnapolicija@sombor.rs, pisanim putem redovnom poštom na adresu: Odeljenje inspekcije i komunalne policije, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, kao i posredstvom mesne zajednice.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću