Plan vršenja komunalno-inspekcijskog nadzora za mesec novembar

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave, utvrdilo je plan vršenja komunalno-inspekcijskog nadzora u somborskim selima tokom novembra meseca.

Prema planu, kontrola komunalnog reda biće realizovana prema sledećem rasporedu:

  • 12.11. Stapar i Doroslovo
  • 13.11. Čonoplja i Telečka
  • 14.11. Bački Monoštor
  • 19.11. Aleksa Šantić i Svetozar Miletić
  • 20.11. Kljajićevo
  • 21.11. Gakovo i Rastina
  • 26.11. Stanišić i Riđica
  • 27.11. Bački Breg i Kolut
  • 28.11. Bezdan

Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne policije građani mogu da ostvare i mimo redovnih poseta selima i to na telefon: 025/468-241, putem elektronske pošte na e-mail: komunalnapolicija@sombor.rs, pisanim putem redovnom poštom na adresu: Odeljenje inspekcije i komunalne policije, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, kao i posredstvom mesne zajednice.

   Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću