Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora po naseljenim mestima za mesec jun

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora će, u toku meseca juna 2020. godine, putem komunalne policije, vršiti kontrolu komunalnog reda u skladu sa važećim propisima, u svim naseljenim mestima na teritoriji grada Sombora.

Nadzor će se, u mesecu junu 2020. godine, vršiti po sledećem rasporedu:

03.06. Stapar i Doroslovo
04.06. Čonoplja i Telečka
10.06. Bački Monoštor
11.06. Aleksa Šantić i Svetozar Miletić
17.06. Kljajićevo
18.06. Gakovo i Rastina
23.06. Stanišić i Riđica
24.06. Bački Breg i Kolut
25.06. Bezdan
Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne policije građani mogu da ostvare i mimo redovnih poseta naseljenim mestima i to putem telefona: 025/468-241, putem elektronske pošte na e-mail: komunalnapolicija@sombor.rs.