Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora u naseljenim mestima za mesec jul

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora će, u toku meseca jula 2020. godine, putem komunalne policije, vršiti kontrolu komunalnog reda u skladu sa važećim poropisima, u svim naseljenim mestima na teritoriji Grada Sombora.

Nadzor će se, u mesecu julu 2020.godine, vršiti po sledećem rasporedu:

08.07. Stapar i Doroslovo
09.07. Čonoplja i Telečka
15.07. Bački Monoštor
16.07. Aleksa Šantić i Svetozar Miletić
22.07. Kljajićevo
23.07. Gakovo i Rastina
28.07. Stanišić i Riđica
29.07. Bački Breg i Kolut
30.07. Bezdan
Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne policije građani mogu da ostvare i mimo redovnih poseta naseljenim mestima i to putem telefona: 025/468-241, ili putem elektronske pošte na e-mail: komunalnapolicija@sombor.rs.