Plan vršenja komunalno-policijskog nadzora za oktobar 2019. godine

Odeljenje inspekcije i komunalne policije Gradske uprave grada Sombora utvrdilo je plan vršenja komunalno-inspekcijskog nadzora u naseljenim mestima za mesec oktobar.

Prema planu, kontrola komunalnog reda biće realizovana prema sledećem rasporedu:

– 08.10. Stapar i Doroslovo

– 09.10. Čonoplja i Telečka

– 10.10. Bački Monoštor

– 15.10. A. Šantić i Sv. Miletić

– 16.10. Kljajićevo

– 22.10.  Gakovo i Rastina

– 23.10. Stanišić i Riđica

– 29.10. B. Breg i Kolut

– 30.10. Bezdan

Kontakt sa Odeljenjem inspekcije i komunalne policije građani mogu da ostvare i mimo redovnih poseta selima i to na telefon: 025/468-241, putem elektronske pošte na e-mail: komunalnapolicija@sombor.rs, pisanim putem redovnom poštom na adresu: Odeljenje inspekcije i komunalne policije, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor, kao i posredstvom mesne zajednice.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću