Planirane aktivnosti Centra za socijalni rad Apatin u 2019. godini

U cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pruža Centar za socijalni rad Apatin i približavanja Centra za socijalni rad Apatin građanima i radi povećanja dostupnosti usluga svim građanima, Centar je prošle godine pokrenuo “Dane otvorenih vrata”.
Radi se o tome da jednom mesečno, stručni radnici Centra borave u prostorijama mesnih zajednica u naseljenim mestima i na terenu pružaju informacije zainteresovanim građanima.

Raspored po mesnim zajednicama:
Svakog poslednjeg ponedeljka u mesecu od 9-11 u Kupusini
Svakog poslednjeg utorka u mesecu od 9-11 u Svilojevu
Svake polsednje srede u mesecu od 9-11 u Sonti
Svaki poslednji četvrtak u mesecu od 9-11 u Prigrevici.

Takođe, ove godine su proširene usluge u lokalnoj zajednici, Centar je organizovao rad Savetovališta za sprečavanje porodičnog nasilja, kao i dva kluba i to: Klub za hranitelje i Klub za decu i mlade. Savetovalište radi dva puta nedeljno i to ponedeljkom i sredom od 15-17 časova i namenjeno je sima onima koji žele da dobiju više informacija o prepoznavanju i sprečavanju nasilja u porodici, osobama koje su imale iskustvo porodičnog nasilja radi pružanja psihosocijalnog tretmana i pružanje savetodavne podrške.
Klub za decu i mlade namenjen je deci uzrasta od 10-18 godina starosti kod kojih postiji ispoljenost negatinih obrazaca ponašanja ili postoji visok rizik od društveno neprihvatljivog ponašanja, i njihovim roditeljima. Radno vreme Kluba je ponedeljkom i četvrtkom od 15-17 časova.
Klub za hranitelje namenjen je deci na hraniteljskom smeštaju i hraniteljima radi pružanja dodatne podrške, kao i za unapređenje rada hranitelja. Radno vreme kluba je utorkom i petkom od 15-17 časova.

Jedan od nasjstarijih usluga, koja je namenjena starim i bolesnim i koja se pruža vieš od 10 godina je Usluga pomoć u kući. Usluge koje se mogu dobiti su održavanje higijene stana, održavanje lične higijene korisnika, odnosno pomoć pri kupanju, pranju kose, brijanju, menjanje pelena, nabavka hrane i pripremanje obroka, kao i nabavka lekova, zakazivanje pregleda kod lekara i pomoć pri plaćanju računa.
Zahtev se podnosi u Centru za socijalni rad, gde možete da dobijete i više informacija.
Centar je za ovu uslugu dobio licencu od strane Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.