Počela javna rasprava o nacrtima odluke o opštinskim putevima, ulicama i odluke o naknadi za korišćenje opštinskih puteva

Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora organizuje javnu raspravu o nacrtima odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Sombora i odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva.

Javna rasprava traje od 06.09.2019. do 23.09.2019. godine, nakon čega će nadležno odeljenje održati javnu prezentaciju 23.09.2019. godine od 10,00 do 11,00 časova u sobi 142 zgrade Županije, Trg Cara Uroša broj 1.

Svi zainteresovani građani svoje predloge i komentare za nacrt odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Sombora i nacrt odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva mogu da dostave u pisanom obliku na adresu: Odeljenje za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove Gradske uprave Grada Sombora, Trg Cara Uroša broj 1, 25000 Sombor, ili u elektronskom obliku na jsolar@sombor.rs zaključno sa 20.09.2019. godine.

Originalni javni poziv na javnu raspravu, nacrt odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Sombora i nacrt odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva možete da pogledate ovde.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću