Počele javne rasprave o budžetu Grada Sombora za 2020. godinu

U okviru USAID-ovog „Projekta za odgovornu vlast“, Grad Sombor je izabran za dobijanje tehničke podrške zbog visokog nivoa interesovanja i opredeljenosti za sprovođenje reformi koje su usmerene na borbu protiv korupcije, unapređenje odgovorne vlasti i učešća javnosti u upravljanju lokalnom zajednicom.

Jedan od prvih koraka je uključivanje javnosti u kreiranje budžeta, te je doneta odluka da se krene sa javnim raspravama o budžetu Grada Sombora, po mesnim zajednicama kako bi se svim građanima omogućilo da na direktan način kroz komunikaciju sa nadležnima u Gradskoj upravi iznesu prioritete svojih zajednica. Prvi sastanak održan je u Velikoj sali Skupštine grada Sombora u utorak 5. novembra za građane i predstavnike gradskih mesnih zajednica.

„Grad Sombor već petu godinu za redom sprovodi proces uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava koja se prikupljaju kroz naplatu poreza na imovinu. Na taj način se povećava interesovanje građana za utrošak sredstava koji svi plaćaju, a takođe, podiže se svest o značaju uključenja građana u odlučivanje na lokalnom nivou“ rekao je član Gradskog veća zadužen za oblast finansija Sava Dojić i dodao da je naredni logični korak bio proširenje aktivnosti u okviru procesa uključivanja građana i podizanja transparentnosti u radu lokalne samouprave, kako bi građani učestvovali u odlučivanju na čega će se trošiti pare iz budžeta Grada Sombora.

„Po prvi put svoje predloge dale su i srednje škole sa teritorije Grada Sombora, gde je odrađen već prvi krug glasanja i učenici su odabrali po pet, šest predloga i već 7. novembra će glasati za ono što im je najpotrebnije i na taj način ćemo ispuniti njihove želje i potrebe za njihove škole“ rekao je Sava Dojić .

Branislav Svorcan ispred kancelarije za LER  je istakao da je stvaranje dobre uprave dugoročan proces koji traži učešće i poverenje javnosti, odnosno građana, te je potrebno i dalje podsticati  aktivnosti u oblastima učešća građana i odgovornijeg i transparentnijeg rada lokalne samouprave. Zbog toga je Sombor prepoznao značaj i prihvatio širenje Partnerstva za otvorenu upravu na lokalnom nivou.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću