Počeo avio tretman komaraca

U periodu od 01. do 08. aprila 2019. godine vršiće se avio tretman larvi komaraca na području priobalja Dunava, sa rukavcima i izlivcima, Dunav sa specijalnim rezervatom prirode „Gornje podunavlje“, kanali iz sistema Dunav-Tisa-Dunav.

Prema planu suzbijanja komaraca tretiraće se staništa kao što su priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare.

Tretman se vrši iz aviona preparatom VeckoBac WG