Početak radova na uređenju dela ulice Laze Kostića u Somboru, nastavak radova na sanaciji udarnih rupa

Radnici “Vojput” d.o.o. Subotica, započeli su radove na parternom uređenju pešačke zone u delu ulice Laze Kostića – od ulice Kralja Petra I (glavne ulice) ka Trgu svetog Trojstva. Oni su započeli poslove skidanja kolovoza od starog asfalta. Ovim putem apelujemo na sve pešake za dodatnu pažnju i oprez, kao i na poštovanje signalizacije postavljene na gradilištu. Poslove stručno-tehničkog nadzora obavlja JKP „Prostor“ Sombor.

Takođe, nastavljeni su i radovi na sanaciji udarnih rupa na kolovozu u gradu Somboru. Na teritoriji Mesne zajednice “Gornja Varoš” u naselju Šikara, nakon pripremnih radova na sanaciji većih oštećenja na kolovozu, vrši se presvlačenje oštećenih deonica novim slojem asfalta. Svi radovi se izvode prema nalogu Upravljača puta JKP „Prostor“ Sombor, a koje obavlja i poslove stručno tehničkog nadzora nad izvođenjem ovih radova.