Početak radova na zameni krovnog pokrivača u Osnovnoj školi „Bora Stanković“ u Karavukovu

U Osnovnoj školi „Bora Stanković“ u Karavukovu, u toku je zamena krovnog pokrivača na fiskulturnoj sali. Tim povodom, predsednik opštine Goran Nikolić obišao je ovu školu. Na konkursu Ministarstva pravde za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja – oportuniteta, Osnovnoj školi „Bora Stanković“ iz Karavukova dodeljena su sredstva u iznosu od 5.081.430,00 dinara za zamenu krovnog prokrivača. Predmet investicionog održavanja je zamena postojećeg krovnog pokrivača od valovitih azbestno-cementnih ploča pokrivačem od trapazastog čeličnog plastificiranog lima. Predviđena je i zamena dotrajalih drvenih greda na betonskoj ploči sale, montaža mineralne vune preko ter-hartije, montaža novih olučnih horizontala i vertikala, kao i bojenje zidova i plafona fiskulturne sale. Završetak radova planiran je za sredinu novembra ove godine.