Počinje zimsko prebrojavanje sova utina

Iz Ekološkog pokreta Odžaka pozvali su građane opštine Odžaci, a posebno učenike osnovnih i srednjih škola, da se priključe akciji “Ponovo brojimo sove” Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije.

Akcija sistematskog brojanja jedinki utina u zimskim jatima širom Srbije traje od 15. decembra do 15. januara 2018. godine. Potrebno je da građani prijave lokaciju i broj sova utina koje su primetili u svojoj okolini.

Na internet stranici www.pticesrbije.rs može se pronaći brošura sa uputstvom za pronalaženje i brojanje sova i formular za popis sova.

Lokacija i broj sova utina u opštini Odžaci može se prijaviti Marku Zlatkoviću iz Ekološkog pokreta Odžaka na njegov Fejsbuk profil ili mejlom na epodzaci@gmail.com, a podaci će biti prosleđeni Društvu za zaštitu ptica.

Zimovališta sova utina poznata su naučnoj i široj javnosti u Srbiji već nekoliko decenija. Budući da je na velikom delu životnog prostora ove vrste u Evropi došlo do drastičnih promena stanišnih i prehrambenih uslova, populacije utina se smanjuju i lokalno izumiru.

U Srbiji se brojnost populacije utine procenjuje na 19.000 do 28.000 gnezdećih parova, sa trendom blagog porasta. Na području Vojvodine gnezdi se 9.700 do 14.200 parova.

Karakteristično post-gnezdeće okupljanje u zimska jata ovu vrstu čini lako dostupnom za proučavanje, ali u isto vreme i krajnje ranjivom. Ptice poreklom iz Srbije verovatno su zavičajne i ne pomeraju se značajno, dok se jedinke iz severnih populacija delimično ili potpuno sele i neke od njih verovatno dolaze da zimuju na teritoriji Republike Srbije. Mnoga zimska jata nalaze se u selima i gradovima gde su uglavnom nezaštićena i često prepuštena na milost i nemilost meštanima.

Prethodna velika istraživanja, urađena pre gotovo 10 godina na prostoru cele države, otkrila su oko 450 lokacija zimovanja utina. Tokom zime 2008-2009. samo na području Vojvodine izbrojano je više od 26.000 jedinki. Pojedina okupljališta sova, posebno u srednjem i severnom Banatu, bila su najveća ikada zabeležena na svetu.

Izvor: Radio Odžaci