„Podrška modelima uključivanja građana u odlučivanju o trošenju sredstava prikupljenih kroz poreze na imovinu“

Opština Kula učestvuje u programu „Reforma poreza na imovinu“ koju finansira Swiss Agency for development and Cooperation SDC. U sklopu programa izašao je poziv za kofinansiranje projekata iz domena dobre uprave „Podrška modelima uključivanja građana u odlučivanje o trošenju sredstava prikupljenih kroz poreze na imovinu“.

Na sastanku radne grupe koja sprovodi aktivnosti kroz ovaj program odlučeno je da opština Kula aplicira u ovom pozivu po modelu Direktno učešće građana. Ovaj model podrazumeva uključivanje građana u budžetski proces i namenjen je finansiranju uređivanja javnih površina u vlasništvu opštine Kula, a u skladu sa željama građana opštine Kula. Na ovaj način biće pružena još jedna mogućnost građanima da učestvuju o trošenju sredstava prikupljenih kroz porez na imovinu.

Podsećanja radi,  građani opštine Kula već  imaju priliku da putem zvanične prezentacije opštine Kula odnosno linka http://kula.rs/reforma-poreza-na-imovinu-anketa/ pošalju predloge kako bi se kreiralo zajedničko rešenje u skladu sa potrebama građana.