Pokrajina opredelila 107 miliona dinara za nacionalne manjine

Pokrajinska vlada utvrdila je predloge dve pokrajinske skupštinske odluke koje se odnose na dodelu budžetskih sredstava za nacionalne savete nacionalnih manjina i razvoj multikulturalizma i tolerancije.
Za sprovođenje odluke o načinu i kriterijumima dodele budžetskih sredstava za nacionalne savete, u budžetu za 2019. godinu, planiran je iznos od 60,1 milion dinara. Drugom predloženom odlukom, za čije sprovođenje je planiran ukupan iznos od 47 miliona dinara, na celovit način se određuje dodela budžetskih sredstava za unapređivanje položaja nacionalnih manjina i razvoj multikulturalizma i tolerancije, kao i za afirmativne mere za popravljanje položaja lica koja pripadaju romskoj nacionalnoj manjini.