Poseta Mesnoj zajednici Srpski Miletić

Kao što je i najavljeno, danas je predsednica opštine mr Latinka Vasiljković sa svojim saradnicima posetila Mesnu zajednicu Srpski Miletić.
Građani su iskoristili priliku da iznesu probleme koji su se uglavnom odnosili na komunalnu oblast, uređenje sela, održavanje puteva, rasvetu u selu i itd.
Sastanku su, osim predsednice opštine, prisustvovali i pomoćnik predsednice Igor Praća, zamenica predsednika Skupštine Aleksandra Ćirić, direktorica Centra za socijalni rad Gordana Lukić, direktor JKP “Usluga” Nikola Arsić, članovi veća Đurđica Bukorović, Slobodan Popović, Rade Kocić kao i sekretar Mesne zajednice Dragan Momčilović.
Nakon završetka prijema građana predsednica je iskoristilia priliku i da obiđe renovirane prostorije produženog boravka u osnovnoj školi “Kosta Stamenković”.